• Home
  • Finansowanie
  • Pożyczka z umorzeniem

Pożyczka z umorzeniem

Pożyczka z możliwością umorzenia do 45% w przypadku przeznaczenia umorzonej kwoty na przedsięwzięcia w odnawialne źródła energii, np. fotowoltaikę lub pompę ciepła.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi w 2020 r:

http://www.wfosigw.lodz.pl/zasady-2020-rok,46,720.html