• Home
  • Dotacje
  • Mój prąd

Dotacja 5000 zł

Cel Programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania


Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.
Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.


Od 31.03.2020 r. wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu, poprzez stronę:
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad

Poniżej regulamin programu priorytetowego „Mój Prąd”:
Regulamin programu priorytetowego Mój Prąd - II nabór aktualizacja

Przydatne linki